30.01.18 ( 14:37 )   |   Pievienoja: dagdainfo.net   |   Raksts skatīts 1903 reizes   
NEWS IMAGE


Ģenerālprokuratūrā veikta pārbaude par Valsts kontroles finanšu revīzijā konstatētiem faktiem
2018.gada janvārī Ģenerālprokuratūras Personu un valsts tiesību aizsardzības departamenta prokurore veikusi pārbaudi attiecībā uz Valsts kontroles iesniegumā par finanšu revīzijas “Par Latvijas Republikas 2015.gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem” laikā konstatētajiem faktiem saistībā ar Dagdas novada pašvaldības domes lēmumu.

Ar šo lēmumu tika bez samaksas atsavināts pazemes atradnē esošais aktīvs – smilts, tādējādi nodarot attiecīgajai pašvaldībai zaudējumus 11 729 euro vērtībā.

Pēc Valsts kontroles iesniegumā norādīto faktu pārbaudes tika iesniegts parsības pieteikums Daugavpils tiesai par zaudējumu piedziņu no Dagdas novada pašvaldības domes deputātiem, kuri piedalījās minētā lēmuma pieņemšanā.


Una Rēķe Latvijas Republikas Prokuratūras Ģenerālprokuratūras Sabiedrisko attiecību speciāliste Adrese: Kalpaka bulvāris 6, Rīga, LV-1801 Tālrunis: 67044586, 27008423 e-pasts: Una.Reke@lrp.gov.lv

AVOTS:http://www.prokuratura.gov.lvDagdas novada pašvaldības paskaidrojums:
Masu informācijas līdzekļos ir publicēta informācija par prasības pieteikumu Daugavpils tiesā par zaudējumu piedziņu no Dagdas novada pašvaldības domes 2009.-2013.gada sasaukuma deputātiem.

Ierosinātā lieta ir par Dagdas novada domes 2011.gada 25.maijā pieņemto lēmumu Nr.7 “Par zemes nomas līgumu slēgšanu ar personām, kurām izbeigtas zemes lietošanas tiesības uz neizpirkto zemi un viņas izmanto zemes nomas pirmtiesības” 3.1.punktu ar SIA “Valmeks”.

Valsts kontroles ieskatā, pieņemot augstākminēto lēmumu, Dagdas novada pašvaldības domes deputāti bez samaksas ir atsavinājusi pazemes atradnē esošo aktīvu - smiltis, tādējādi nodarot pašvaldībai zaudējumus 11 729 euro vēŗtībā.

Dagdas novada pašvaldības viedoklis šajā jautājumā nav mainījies kopš Valsts kontroles finanšu revīzijas "Par Latvijas Republikas 2015.gada pārskatu par valsts budžetu izpildi un par pašvaldību budžetiem" ziņojuma saņemšanas. Pašvaldība nepiekrīt Valsts kontroles revīzijas ziņojumā izteiktajiem secinājumiem, kas sniedzot paskaidrojumus tika norādīts arī Ģenerālprokuratūrai.

Dagdas novada pašvaldība pauž pārliecību, ka tiesa novērtēs faktus taisnīgi un objektīvi un tiks gūts apstiprinājums tam, ka pašvaldības domes rīcībā, pieņemot augstākminēto lēmumu, nav pieļauti nekāda veida pārkāpumi.

Līdz Dagdas novada pašvaldībai prasības pieteikums vēl nav nonācis, līdz ar to sīkāk komentēt prasības pieteikuma būtību patlaban nevar.

Informāciju sagatavoja: Dagdas novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļa

AVOTS: www.dagda.lv