08.02.18 ( 21:09 )   |   Pievienoja: dagdainfo.net   |   Raksts skatīts 1926 reizes   
NEWS IMAGE


....notikumi risinājās 2008.gadā....
Redziet, cik veikli un manigi rikojas musu LR VP vadiba, ja vinus piesmauc un piemana ar tam automasinam, bet tas, ka manu gimeni nekauniga veida apzog pasi Dagdas policisti-zagli, tad neviens tadu traci pa visu musu Latviju netaisa. Nu, protams, savejos ir japiesedz un japazelo, neskatoties uz to, ka Dagdas policijas-patvalnieki: Arvids Vedla, Aivars Trulis un Edgars Tjarve, 2008. gada 10. julija ap 10.00 no rita, bez jebkada iemesla un pamatojuma, prettiesiski un pretlikumigi aiztureja manu 18 gadigo delu.

Tadus Maniakus un Banditus tikai saja korumpetaja Kraslavas rajona Greizo Spogulu Karalvalsti var atrast, jo sie ”profesionalie” Analfabeti nezina Absoluti nevienu LR Kriminalprocesa likumu, nemaz nerunajot par LR Kriminallikumu. De Facto!!! Sie Dagdas policijas Lielcela Laupitaji un Zagli, apzaga manu trucigo gimeni par 2040 Ls. De Facto!!! Ar to siem Laupitajiem un Zagliem bija vel par maz, tad vajadzeja vel manam milajam un nevainigajam delam uztaisit, absoluti ne par ko, Sodamibu> De Facto!!! Kad reizi par visam reizem LR VP vadiba kersies klat, ne tikai savam automasinam, labas tur vinas ir vai ari ar kadu braki tas ir.

Kad Jus visi tur, LR VP un LR VP IDB, beigsiet piesegt savus Dagdas un Kraslavas policistus-Lielcela Laupitajus un Ruditos Zaglus, kuri, 2008. gada 10. julija apzaga manu trucigo gimeni par 2040 Ls?! Ka jau simtam reizu esmu teicis un minejis, ka manu nevainigo delu, Dagdas policijas Banditi-Arvids Vedla, Aivars Trulis un Edgars Tjarve, bez jebkada pamatojuma, prettiesiski un pretlikumigi aiztureja Dagdas ”policijas” iecirkni, Dagda, Lacplesa iela,8, 2008. gada 10. julija ap 10.00 no rita. Tur vinu iespaidoja, dazadi draudeja, santazeja, pazemoja, nirgajas un mezonigi zveriga un banditiska veda SPIDZINAJA!!! De Facto!!! Bet musu augstie kungi un damas Riga, loti Gardi smejas par musu pazemotas gimenes nelaimi. Toties protokolos sie policijas Zagli un Banditi, visus laikus speciali Viltoja, it ka mus butu pratinajusi viena laika ap 13.05 diena. Visi protokoli ir Viltoti!!! De Facto!!! Es simtam un tukstosam reizu esmu ludzis un prasijis, viekarsi blavis visiem Juns no LR VP, LR VP IDB un LR Generalprokuraturas:” Kur ir Videonoverosanas kameru ieraksti par 2008. gada 10. juliju, Dagdas policijas iecirkni, Dagda, Lacplesa iela,8?!” Uz tiem, mes visi varetu labi redzet, ka manu delu atved uz so Dagdas Spidzinasanas iecirkni, 2008. gada 10. julija ap 10.00 no rita, nevis ap 13.05 diena, ka ir Viltots visos musu protokolos. Absoluti visi protokoli ir Viltoti, bet visu Jusu atbilde skan Ciniski:’ Tikai jus esat vainigi!” Bet Jus esat, kas-Svetie Debesu Engelisi?!

Es gan saubos par to, vai kadreiz saja Latvijas ”Leiputrija” bus kada tiesiska kartiba. Ir jabut galigi un pilnigi Psihiski slimam, lai noticetu tam, ka Jus kadreiz sodisiet sos manas gimenes Varmakas-Latvija, ta ir neiespejama misija:” Mes, savejos, nekad nenododam-viens par visiem un visi par vienu!”

AVOTS: www.la.lv (Andris no kriminalas Kraslavas)