17.03.18 ( 15:31 )   |   Pievienoja: Elizabete Viļuma- Gražule   |   Raksts skatīts 2536 reizes   
NEWS IMAGE


15.marta komitejas sēdē tika skatīts jautājums par amata vienību lauksaimnieku konsultants atjaunošanas iespējām pagastu pārvaldēs.

Uz Dagdas novada domi ar lūgumu rast iespēju atjaunot šāda veida štatus griezās gan vairāku pagasta pārvalžu lauksaimnieki, gan deputāts A.Plotka, kurš ikdienā palīdz risināt zemnieku problēmas.

Šīs štatu vienības tika likvidētas 2017, gada nogalē. Lēmumu pieņemot esošais domes priekšsēdētājs A.Trūlis izteica viedokli, ka , ja lauksaimniekiem būs nepieciešamība, šīs amatu vienības atjaunos, jo lauksaimniekiem jāsaņem atbalsts arī no pašvaldības viņu jautājumu risināšanā.

Izskatās, kamēr A.Trūlis ir atvaļinājumā, šo problēmu risina Zaļo Zemnieku partijas biedre S.Viškure, kura atbalsta, ka lauksaimniekiem jāpalīdz ne lauksaimniecības konsultantiem, bet glābjot pagastu pārvalžu sekretāru slodzes, atbalstu lauksaimniekiem jāuzņemas pagastu pārvalžu sekretāriem, kurus obligāti būs jāapmāca.

Kur loģika? Nodot uzdevumu izpildi neprofesionāļiem, ja novadā ir profesionāļi?

Šo pašu argumentu sēdes laikā izteica deputāts V.Stikuts un jautājuma aktualizēja A.Plotka.

Tā vietā, lai atbildēt uz jautājuma S.Viškure izrādīja savu politisko bezspēcību un ar nepamatotiem apvainojumiem sāka uzbrukt deputāta A.Plotka darba izpildes kvalitātei.

Citādi kā politisko bezspēcību to nosaukt nevar, jo S.Viškure nav darba devēja A.Plotkam un šī darbinieka augstā darba kvalitāte zināma gan novada teritorijā, gan ārpus tās, kā arī zināma viņa tiešajam darba devējam.

Uz šādām bērnišķīgām rīcībām S.Viškure saņēma aizrādījumu no deputāta puses, uz ko saņēma tādu pašu repliku. Tikai apmainoties ar replikām deputāts A.Plotka nenosarka, ko neteiksim par S.Viškuri, kura pēc šīm asajām viedokļu apmaiņām nosarka.

Ja cilvēks no sirds izsaka viedokli, kaunam pateiktajā nebūtu vietas un sarkšanai pamata arī nebūtu.

Kādā veidā plānots lauksaimniekiem palīdzēt, skatieties video materiālu.

Kāpēc Dagdas novada priekšsēdētāja vietniecei rūp citu iestāžu darbinieku darba kvalitāte un nemaz nerūp savas pašvaldības darbinieku sniegto pakalpojumu kvalitāte, ko nākotnē piedāvās lauksaimniekiem? Šis jautājums paliek atklāts.

Jādomā vien būs, ka Zaļie Zemnieki pret lauksaimniekiem , vai arī tā vienkārši ir cīņa pret citu partiju deputātiem.

Izskatās, ka A.Trūļa kārtējais solījums tiks neizpildīts!