25.03.18 ( 23:54 )   |   Pievienoja: Elizabete Viļuma- Gražule   |   Raksts skatīts 3321 reizes   
NEWS IMAGELatvijā politiķis ir kā lamuvārds, jo, sevi cienošu, godīgu, atbildīgu un sava vārda un solījumu turošu politiķu ir ļoti maz, praktiski tādu nav.

http://dagdainfo.net/upload/up/78166eef47553c801c32323619a7476c.PNG Izskatās, ka Dagdai arī nav paveicies.

Nesenais starpgadījums ar Dagdas novada domes priekšsēdētāju A.Trūli apliecina tikai to, ka pirms vēlēšanām esam lieli un vareni, kā lai saka, papīrs visu pacieš, bet, kad jādara solītais- tā dūša maza un nepilnu 15 minūšu laikā, tiekoties ar iedzīvotāju- trīs reizes- atstājiet manu kabinetu- man nav laika- Jūsu SAITAM vairs informāciju nesniegšu.

Izlasot komentāru sadaļā man veltītos sveicienus, varu atbildēt vienu, ne jau Elizabete Jums ko solīja, bet gan pats Aivars Trūlis savā pirmajā uzrunā tautai.

Jūlija mēnesī A.Trūlis, kā jaunais Dagdas novada domes priekšsēdētājas griezās pie tautas ar uzrunu, kurā atspoguļoja savus un domes deputātu vēlamos sadarbības un darbības pamatprincipus.

Atgādināsim AIVARAM TRŪLIM paša teikto un solīto.

Fragmenti no uzrunas.

Dagdas novada domes deputātu darbības principi (2017.–2021.)

Apspriesti, izvērtēti un atbalstīti, brīvi pieejami arī visiem Dagdas novada iedzīvotājiem. Dagdas novada iedzīvotāji! Vairāk vai mazāk aktīvi, mēs visi piederam kādai kristīgai konfesijai, un mums visiem reiz ir stāstīts par Mozu un viņu tautas 40 gadiem tuksnesī. Kāpēc tas bija vajadzīgs? Parasti sakām: “Lai dzēstu verdzības nospiedumus katra dvēselē”. Pievērsiet uzmanību arī mācītāja K.Simanoviča teiktajam: “… ikreiz, kad [kāds] mēģināja izdzīvot vai iedzīvoties uz citu rēķina, klājās slikti visiem, tika apdraudēts visas tautas kopīgais gājums. Nekas nav mainījies. (..) Arī šajā laikā ikreiz, kad indivīdi vai ļaužu grupas dara pāri cits citam, agri vai vēlu cietēji būs visi…”......

......3. Ir jāveicina Dagdas novada iedzīvotāju savstarpējais dialogs, viedokļu un ideju apmaiņa bez apvainojumiem un tenku izplatīšanas.Uz sociālā tīkla Facebook (vai cita) bāzes veidojams atklāts forums, kurā var iesaistīties gan Dagdas novadā dzīvojošie, gan uz laiku novada teritoriju pametušie. Jāstiprina pilsoniskā sabiedrība!.......

Bez ieklausīšanās cieņpilns dialogs nemaz nevar sākties.Mēs pārāk bieži gribam dzirdēt tikai paši sevi. Patmīlība, nevērība, aizspriedumi cilvēkiem laupa prasmi uzklausīt citus. Mācīsimies uzklausīt viens otra idejas, priekšlikumus, jā, arī pamatotu kritiku. [/br]
,, Dagdas novada tālākā attīstība ir mūsu kopīgā atbildība, nevienam nav tiesību stāvēt malā un tikai kritizēt visu, kas apkārt notiek. Ja vari labāk, nāc talkā!,,

Aivars Trūlis
Pēc tādu frāžu izlasīšanas, iedzīvotājas apmeklējuma video kļūst vēl baisāks.

Tā kā A.Trūlis savā uzrunā aicināja nestāvēt malā un ikvienam nākt talkā, dagdainfo.net centīsies palīdzēt A.Trūlim pildīt tautai solīto.

Cienījamie, novadnieki!

Ja Jums ir jautājumi, kurus vēlaties atklāti vai anonīmi uzdot Dagdas novada priekšsēdētājam A.Trūlim, viņa vietniecei- S.Viškurei, izpilddirektoram vai kādas iestādes vadītājam, lūgums jautājumus sūtīt dagdainfo.net.

adrese: patite@inbox.lv

zvanīt - 27068443

Atbildes centīsimies rast, apmeklējot Dagdas novada domi.

PALĪDZĒSIM KOPĀ A.TRŪLIM PILDĪT SOLĪTO!

Ir jāveicina Dagdas novada iedzīvotāju savstarpējais dialogs, viedokļu un ideju apmaiņa bez apvainojumiem un tenku izplatīšanas. Uz sociālā tīkla Facebook (vai cita) bāzes veidojams atklāts forums, kurā var iesaistīties gan Dagdas novadā dzīvojošie, gan uz laiku novada teritoriju pametušie. Jāstiprina pilsoniskā sabiedrība!

Pilnais uzrunas teksts:

Dagdas novada domes deputātu darbības principi (2017.–2021.)
Apspriesti, izvērtēti un atbalstīti, brīvi pieejami arī visiem Dagdas novada iedzīvotājiem.
Dagdas novada iedzīvotāji!

Vairāk vai mazāk aktīvi, mēs visi piederam kādai kristīgai konfesijai, un mums visiem reiz ir stāstīts par Mozu un viņu tautas 40 gadiem tuksnesī. Kāpēc tas bija vajadzīgs? Parasti sakām: “Lai dzēstu verdzības nospiedumus katra dvēselē”. Pievērsiet uzmanību arī mācītāja K.Simanoviča teiktajam: “… ikreiz, kad [kāds] mēģināja izdzīvot vai iedzīvoties uz citu rēķina, klājās slikti visiem, tika apdraudēts visas tautas kopīgais gājums. Nekas nav mainījies. (..) Arī šajā laikā ikreiz, kad indivīdi vai ļaužu grupas dara pāri cits citam, agri vai vēlu cietēji būs visi…”

Dagdas novads ir pārāk mazs un pārāk grūti tam vienam stāties pretim valstiskās politikas kļūdām, tāpēc ir svarīga cieša sadarbība ar kaimiņu novadiem un citām Latgales plānošanas reģiona pašvaldībām.

Lai cik banāli tas neskanētu, arī mums Dagdas novada domē visiem ir jāspēj sadarboties – apvienot katra stiprās puses kopīgam Dagdas novada labumam! Te nedrīkst būt vietas savstarpējiem tiešiem (vai anonīmiem) apvainojumiem, lētām intrigām, personīgo ambīciju apmierināšanai… Atsevišķiem politiskajiem spēkiem un atsevišķiem politiķiem ir beidzot jāspēj tikt pāri šādām darba metodēm un jānorok “kara cirvis” (vismaz uz nākamajiem četriem gadiem).

Daudzās pašvaldībās ir bijis iespējams izveidot visu domē pārstāvētu spēku sadarbību. Apzināmies, ka Dagdas novadā tas būs grūti izdarāms, bet mēs tomēr aicinām pamēģināt!

1. Visiem politiskajiem spēkiem ir jānāk klajā ar savām idejām, priekšlikumiem, tās kopīgi jāizvērtē un jāizveido pašvaldības rīcības plāns nākamajiem 4 gadiem – līdzīgi kā to dara ministru kabinets stājoties amatā.

2. Pēc būtības neesam pret atklātu balsojumu arī ieceļot Dagdas novada domes priekšsēdētāju un tā vietnieku. Jebkurā gadījumā, esam pret sarunāšanām ‘es Tev, Tu man’ stilā! Personīgās intereses nekad nedrīkst celt augstāk par kopējām novada vajadzībām.

3. Ir jāveicina Dagdas novada iedzīvotāju savstarpējais dialogs, viedokļu un ideju apmaiņa bez apvainojumiem un tenku izplatīšanas. Uz sociālā tīkla Facebook (vai cita) bāzes veidojams atklāts forums, kurā var iesaistīties gan Dagdas novadā dzīvojošie, gan uz laiku novada teritoriju pametušie. Jāstiprina pilsoniskā sabiedrība!

4. Gan kopīgā pašvaldības rīcības plāna (nākamajiem 4 gadiem) izstrādē, gan diskusiju organizēšanā par inovatīviem risinājumiem nepieciešams piesaistīt ekspertus no malas, izmantojot gan personīgos kontaktus, gan konkrēto jomu profesionālo organizāciju piedāvāto palīdzību.

5. Dagdas novadam ir jāizceļ savas stiprās puses un stratēģiski jāstrādā uz mūsu puses atpazīstamību visā valstī vismaz 1-3 jomās. Nedrīkstam ieslīgt provinciālismā. Kopīgiem spēkiem ir jārūpējas par iedzīvotāju skaita samazināšanās tempu apturēšanu. Vēlama, jaunu speciālistu atgriešanās jeb piesaiste pašvaldības administrācijā un privātajā sektorā.

Bez ieklausīšanās cieņpilns dialogs nemaz nevar sākties. Mēs pārāk bieži gribam dzirdēt tikai paši sevi. Patmīlība, nevērība, aizspriedumi cilvēkiem laupa prasmi uzklausīt citus. Mācīsimies uzklausīt viens otra idejas, priekšlikumus, jā, arī pamatotu kritiku. Taču, ja kāds apzināti un nekaunīgi pārkāpj elementārus cieņas un goda principus, tad deputātam un arī jebkuram cilvēkam ir ne tikai tiesības, bet pat pienākums aizstāvēt citus un sevi pret nekaunību un necieņu.

Dagdas novada tālākā attīstība ir mūsu kopīgā atbildība, nevienam nav tiesību stāvēt malā un tikai kritizēt visu, kas apkārt notiek. Ja vari labāk, nāc talkā!

Mēs esam par Dagdas novadu, kas spēj pienācīgi atbildēt 21. gadu simta izaicinājumiem!

Aivars Trūlis