06.04.18 ( 14:42 )   |   Pievienoja: dagdainfo.net   |   Raksts skatīts 3653 reizes   
NEWS IMAGE


Nesenais starpgadījums Dagdas novada domē, kad Dagdas novada domes priekšsēdētājs A.Trūlis , iedzīvotāju pieņemšanas laikā, iedzīvotājai nesniedza atbildes uz uzdotajiem jautājumiem un vairākas reizes norādīja uz to, ka nevēlas runāt ar konkrēto iedzīvotāju un, aizbildinoties ar laika trūkuma, palūdza atstāt viņa kabinetu, nepalika nepamanīts arī ministrijā, kas atbild par pašvaldību darbu.Lai noskaidrotu, kura no pusēm, tiekoties Dagdas novada domē, neievēroja ētikas normas, tikšanās video tika nosūtīta uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Ministrijai tika lūgts izvērtēt video redzēto un nepieciešamības gadījumā reaģēt.

Izvērtējot video materiālu, VARAM ministrija griezās uz Dagdas novada domi ar aizrādījumu par ĒTIKAS NORMU NEIEVĒROŠANU un aicina novada domes darbiniekus turpmāk ne tikai ievērot ētikas kodeksa normas, bet arī uzturēt atklātu saikni ar iedzīvotājiem, ievērot atklātību pret sabiedrību! Gan tiekoties ar iedzīvotājiem, gan izmantojot plašsaziņas līdzekļu iespējas! Kā arī ievērot Dagdas novada pašvaldības Ētikas kodeksa prasības.

http://dagdainfo.net/upload/up/373cff8f245485f8ebce760b70cbc49e.PNG
Izraksts no VARAM atbildes Dagdas novada domei.

Saskaņā ar pašvaldības domes 2010.gada 31.martā apstiprināto “Dagdas novada pašvaldības Ētikas kodeksa” (turpmāk – Ētikas kodekss) 5.4. un 5.5.apakšpunktu ir noteikts, ka darbinieks savus pienākumus veic ar atbildības sajūtu par savu darbību pašvaldībā un pret pašvaldības iedzīvotājiem un citām personām, kas vēršas pie darbinieka, tostarp ievērojot atklātību pret sabiedrību. Darbinieks neatbalsta prettiesisku rīcību, nepieļauj šādas rīcības slēpšanu, uztur pastāvīgu un atklātu saikni ar sabiedrību, pēc iespējas arī tiekoties ar pašvaldības iedzīvotājiem un izmantojot plašsaziņas līdzekļu iespējas.[/url]

Savukārt Ētikas kodeksa 6. un 7.punktā noteikts, ka saskarsmē ar iedzīvotājiem, valsts un pašvaldību amatpersonām, kā arī citām personām darbinieks izturas ar cieņu, apzinoties viņu tiesības un pienākumus, respektējot citu uzskatus un intereses. Darbinieks ir laipns un pieklājīgs, nelieto aizskarošus, apvainojošus izteicienus, neaizskar personas godu un nepazemo viņu, neizturas ciniski pret viņa vēlmēm un vajadzībām, uzskatiem un pārliecību. Darbinieks izvairās no augstprātīgas un autoritāras rīcības, uzklausa citu viedokli, izvērtē iespējas to izmantot sabiedrības interesēs, ievēro demokrātijas normas un koleģialitātes principus.

http://dagdainfo.net/upload/up/6bcae472aded95d5d86e392bf1bd47a3.PNG Tāpat ministrija aicina pašvaldības domes darbiniekiem un amatpersonām respektēt vispārpieņemtās uzvedības un ētikas normas, un, pamatojoties uz Ētikas kodeksā noteikto, ievērot un nepieļaut Ētikas kodeksa un citu normatīvo aktu prasību ignorēšanu vai pārkāpšanu.

Iepazīstoties ar Ministrijas aizrādījumiem Dagdas novada domei, nākas secināt, ka ĒTIKAS normas pārkāpa novada domes vadība nevis iedzīvotāja Elizabete Viļuma- Gražule.

Turpmāk Dagdas novada domes vadībai būs jārespektē iedzīvotāju vēlme uzzināt to, ko viņi vēlas. Tāpat būs jārespektē un jāizmanto iespēja, ka iedzīvotājs savu jautāto un vadības atbildēto vēlas sniegt citu iedzīvotāju zināšanai sev izvēlētajā formātā- video, audio, aprakstā- mājas lapā, intrnetvietnē, kā arī nodot dažādiem plašsaziņas līdzekļiem.

Informāciju apkopoja un materiālu sagatavoja Elizabete Viļuma- Gražule.