06.04.18 ( 17:53 )   |   Pievienoja: dagdainfo.net   |   Raksts skatīts 2856 reizes   
NEWS IMAGE


Iepriekš jau ziņojām, ka Dagdas novada vadība savā darbībā neievēroja normatīvo aktu prasības par iedzīvotāju pieņemšanas laikiem.

Dagdas novada pašvaldības mājas lapā sniegtā informācija par iedzīvotāju pieņemšanas laikiem bija pretstatā ar Dagdas novada pašvaldības nolikuma minētajiem pieņemšanas laikiem, ko apstiprināja Dagdas novada dome.

Tāpat tika pamanīts, ka Dagdas novada priekšsēdētāja S.Viškure vispār nepieņem iedzīvotājus, jo netiek ziņots par viņas pieņemšanas laikiem.

Vizīte pie domes priekšsēdētāja A.Trūļa nebija veltīga, jo iedzīvotājas aizrādījums tika respektēts un - tajā pat dienā Dagdas novada oficiālajā mājas lapā pieņemšanas laiki tika izmainīti, kā to nosaka Dagdas novada pašvaldības nolikums, ko atzina arī VARAM ministrija savā ziņojumā.

Lai pārliecinātos, kura pusē ir taisnība, arī šis jautājums tika iesniegts ministrijā, kura atbild par pašvaldības darba kvalitāti.Ministrija norādīja, ka taisnība ir iedzīvotājas pusē, tāpēc lūdza Dagdas novada domes vadību sekot un ievērot normatīvo aktu prasības un ievērot LR likumus- nosakot oficiālu iedzīvotāju pieņemšanas laiku arī Dagdas novada priekšsēdētājai S.Viškurei.

http://dagdainfo.net/upload/up/b6f8512b487dc6b98acf8273d1c7a4e4.PNG
Izraksts no ministrijas ziņojuma.

No pieejamās informācijas ministrija secina, ka domes priekšsēdētāja iedzīvotāju pieņemšanas laiki pašvaldības mājaslapā un Nolikumā sakrīt un ir norādīti korekti.

Saskaņā ar Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 10.panta 3.punktu deputāta pienākums ir ne retāk kā reizi divos mēnešos rīkot iedzīvotāju pieņemšanu. Tā ir obligāta likuma prasība, kas attiecas arī uz domes priekšsēdētāju un viņa vietnieku, kā domes deputātiem.

Ņemot vērā pastāvošo tiesisko regulējumu, kā arī Nolikumā noteikto, ministrija aicina pašvaldības domei pievērst uzmanību un, aktualizējot informāciju pašvaldības mājaslapā, iekļaut arī informāciju par domes priekšsēdētāja vietnieces Sandras Viškures iedzīvotāju pieņemšanas laikiem.


Informāciju apkopoja un materiālu sagatavoja Elizabete Viļuma- Gražule.